Posts Tagged ‘waste’

h1

Tidrapportering känns som Waste

söndag, 7 mars, 2010

Känner mig alltid lite frustrerad av att behöva summera förra veckans timmar för avrapportering i ett mail. Inte för att det är speciellt krångligt eller för att jag tycker att kunden inte förtjänar dem. Uppgiften att summera i ett mail (som brukar ta mellan 15-30 minuter) känns bara väldigt överflödig och som waste.

Kunden vet exakt hur många vi är i projektet per sprint sedan lång tid och känner till vår ungefärliga beläggningsgrad, dvs. om någon jobbar 100% i projektet eller 50%. Givet dessa faktorer kan man snabbt prognostisera vad varje sprint (eller vecka för den delen) kommer att kosta. Fakturan (baserad på mina faktiskt inrapporterade timmar i tidsrapporteringssystemet) kommer ju trots allt en gång i månaden. Till vilken nytta kan de mellanliggande veckorapporterna vara och vilken åtgärd föreställer sig kunden kunna hinna innan fakturan kommer?

Personer x Beläggningsgrad (dvs. Timmar/Vecka) x Veckor/Sprint x Pris/Timme = Pris per Sprint. Eller?

Fattar inte. Någonting är dolt för mig. Det är antagligen det som gör mig så frustrerad.

Det måste finnas ett ”hemligt” skäl till varför jag krävs på denna summering varje vecka.

Veckans statusrapport känns bättre. Den fokuserar på läget just nu, återstående arbete, risker och actions framåt. Värdefullt och användbart.