h1

Om min glöd

Jag försöker göra världen lite bättre. Jag bidrar genom att försöka hjälpa ”goda” företag skapa en bättre kultur och effektivare organisation. Rent konkret innebär det att jag erbjuder mina tjänster som agil coach och utbildare.

När jag för första gången kom i kontakt med Agila utvecklingsmetoder och Scrum genom mitt uppdrag på Siemens i Göteborg var det som om en ny och bättre värld öppnade sig.

För första gången fick jag uppleva en projektmodell och utvecklingsprocess som faktiskt fungerade och var verklighetsförankrad – ett sätt att jobba på som var fri från paradoxer och utan inbyggda regler och processteg vilka motarbetade möjligheten att leverera kvalitativa program som faktiskt motsvarade det kunden värdesatte och verksamheten behövde.

Sedan dess har min glöd för Scrum bara växt och vuxit sig starkare ju mer jag sett hur Agila metoder revolutionerat vår bransch, förändrat sättet projekt drivs på och hur kulturer på företag vrids om till att fokusera på människorna, kreativitet, trivsel och engagemang.

Annons
%d bloggare gillar detta: