Posts Tagged ‘teknisk_skuld’

h1

Teknisk Skuld är mera än bara ful-kod

måndag, 10 maj, 2010

Medvetenheten kring Teknisk Skuld och dess betydelse för ett projekts agilitet sprider sig till snabbt. Detta är såklart en önskvärd trend, och troligen en livsavgörande insikt för vissa företag. Men om du förringar Teknisk Skuld till att enbart handla om kodens kvalitet så lurar du dig själv och risken blir stor att du kommer att ta beslut på felaktiga grunder.

Jag brukar påstå att Teknisk Skuld är den största fienden mot ett agilit projekt, dvs. förmågan att varje sprint ta sig an nya krav, lika många som förra sprinten, och känna tillit till att det man nyss levererat uppfyller DONE kriterierna och är av hög kvalitet. Ju högre Teknisk Skuld, desto dyrare att förändra och bygga vidare på koden och underhålla produkten.

Teknisk Skuld är ryggsäcken av ogjort, slarvigt eller dåligt utfört arbete, en ryggsäck vars tyngd gör att utvecklingen av en produkt går allt långsammare. Teknisk Skuld kan introduceras oavsiktligt (arkitekturen visade sig vara fel och svår att skala, den överarbetade programmeraren introducerar många buggar pga slarv), eller avsiktlig (genvägar tas och delar av arbete, såsom t.ex. dokumentation och test, skjuts upp för att hinna klart med releasen).

Oavsett orsak och härkomst så är teknisk skuld som ett kreditkort, förr eller senare måste du betala tillbaka din skuld om du vill göra nya stora inköp med kortet. Betalar du inte tillbaka utan väljer att ta ett sms-lån för att finansiera nästa utbyggnad sitter du snart fast i ränte-fällan.

.

Teknisk Skuld kan grupperas i följande kategorier:

Programmerings skuld
Dålig kod kvalitet. Slarvigt skriven. Samma kod förekommer på flera ställen. Skör kod (dvs. svår att ändra på utan att något går sönder). Obegriplig för någon annan än utvecklaren själv. Krånglig och besvärlig att bygga vidare på.

Design skuld
Dålig eller ingen design. Stel arkitektur. Avsaknad av (eller felaktigt skurna) lager. En snårskog av klasser och moduler. Det är enklare att bygga den nya funktionen som ett plåster utanpå istället för att utnyttja arkitekturen som tänkt.

Test skuld
Delar av systemet har inte testats, testats dåligt eller på fel sätt. Okänd testtäckning. Fallerar ett gammalt automatiserat test är det svårt att veta om testet är fel eller om koden gömmer en defekt.

Kunskapsskuld – Det finns isolerad och odokumenterad kunskap. Kod är svår att förstå pga av avsaknad av kommentarer. Samma fel upprepas pga att lessons learned inte sprids. Isolerad kunskap skapar resurs-flaskhalsar. Nya teammedlemmar har svårt att komma upp till ett produktivt tempo. Förvaltning står handfallen när något går galet pga avsaknad av rätt teknisk dokumentation.

.

Farliga och fördummande förenklingar

Dessvärre verkar vissa ”agila experter” enbart rikta in sig på kod-aspekten av teknisk skuld. En farlig och fördummande förenkling. Vissa försöker till och med göra pengar på detta. Bara för att programmeringsskulden är enklare att mäta (med hjälp av olika  analytiska verktyg) än de andra aspekterna betyder det inte att man får glömma bort test-, design- och kunskapsskulden, aspekter som tillsammans kan gömma betydligt högre kostnader än programmeringsskulden.

För att ta ett exempel; ”The Agile Executive” är en blogg jag följer. Den tar bland annat upp teknisk skuld från en mängd olika och spännande vinklar och har skrivit en radda mycket bra artiklar om ämnet. Grytan bubblade dock över för mig när de häromdagen annonserade ut och hyllade Cutter Consortiums nya tjänst, ”New service boils down technical debt to $$; ties it to cost and value”, i en artikel. Tjänsten fokuserar enbart kring kodens kvalitet och genom att förenkla ner detta till några mätetal extraherar Cutter sedan priset på den tekniska skulden i pengar eller man-dagar.

Här är ett annat exempel på när den tekniska skulden reduceras till kod-kvalitet:
http://www.infoq.com/news/2010/03/monetizing-technical-debt

.

Nödvändiga förenklingar?

Missförstå mig dock rätt, jag tycker det är en vacker och eftersträvansvärde tanke att kunna åskådliggöra teknisk skuld med ett konkret pris. Kanske t.o.m. nödvändig för att få förståelse och mandat från Produktägare och beställare för att adressera och förebygga tillväxten av Teknisk Skuld.

Jag anser dock att förenkla det till några enstaka kod-tekniska faktorer är dock farligt förenklande, till snudd på fördummande, och svaret blir inget annat än en delmängd av sanningen.

Annons
h1

Grundmall för ”Definition of DONE”

torsdag, 18 mars, 2010

Precis som utlovat kommer här min åsikt om vad ”Definition of DONE” bör innehålla. Oavsett innehåll är det viktigt att alla i projektet, dvs. Teamet, Scrum Mastern och Produktägaren, alla är överens om vad den definerar – och vad den utelämnar.

”DONE” bör enligt min uppfattning minst innehålla:

Collaborated & Designed
Coded
Versioned
Tested
Documented
Knowledge Shared
Deployable/Deliverable
Approved

Denna lista är på intet sätt komplett eller tillräckligt tydlig. Varje team måste själva tillsammans med sin Produktägare och Scrum Master ta ställning till vad DONE ska innehålla och vad varje punkt betyder. Glöm inte bort att DONE beskriver krav på vad som ska ha utförts/fullgjorts av teamet för varje User Story som demonstreras på Sprint Demo.

Sedan kan det vara så att alla kriterier inte är applicerbara eller meningsfull för allt som teamet åtar sig under en sprint. Det kan också självklart vara så att man för vissa typer av User Stories lägger till ytterligare kriterier. Men lägger man till för mycket bör det diskuteras ifall något annat kanske ska tas bort. För många och för höga kriterier kan resultera i överprestation som inte är efterfrågad, a.k.a Waste.

Har ni i ert team inte alla DONE kriterier ovan? Försök införa dem än efter än så kommer ni se att er kvalitet och kundnöjdhet kommer att öka och er tekniska skuld att minska.

Vidare vill jag trycka på att alla i teamet är ansvariga tillsammans för att DONE efterlevs och uppfylls. Detta innebär också att var och förväntas hjälpa till för att färdigställa alla påbörjade åtaganden och tasks innan Sprint Demon.

Tvivlar du på om det är värt besväret? För några dagar sedan skrev jag ett inlägg om värdet på ”Definition of DONE”.

.

Collaborated & Designed

Teamet har tillsammans med produktägaren (och eventuellt med kund) diskuterat och beskrivit funktionen. Vad gäller den tekniska implementeringen har teamet suttit och diskuterat vad man vill uppnå och kommit överens om en teknisk lösning. (Detta kan t.o.m. ha skett i föregående Sprint.)

Coded

Funktionen/featuren är färdig kodad, dvs. all kod som ska skrivas har blivit skriven. Jobbar teamet med TDD på enhetstestnivå har dessa enhetstester blivit skrivna.

Versioned

Kod och dokumentation är incheckat i versionshanteringssystemet.

Tested

Den utvecklade funktionen/featuren är testad. Här behöver det detaljeras vilka krav på tester som krävs och vilka typer av tester funktionen/featuren ska utsättas för. Exploratory Testing? Automatiserade Acceptance tester? Integrationstestat av det nattliga bygget?

Documented

Överenskommen dokumentation är skriven och/eller uppdaterad. Exakt vilken dokumentation behöver defineras. Finns det system översikter som ska uppdateras? Användarmanualer?

Knowledge Shared

Antingen utövas Par Programmering eller så har person/personerna som utvecklade funktionen berättat för övriga i teamet vad de gjort, hur de tänkte och vilka moduler, klasser, tester, dokument, etc. de har skapat/ändrat.

Deployable/Deliverable

Funktionen/featuren är redo för leverans/installation, dvs. eventuella installations script har uppdaterats, installationspaket har kompletterats, etc. Testmiljöer ska dessa ha uppdaterats. (Detta betyder dock inte att funktionen automatiskt ingår i nästa leverans. Dock ska  funktionen, med minimal ansträngning, kunna ingå i nästa version av produkten/systemet närhelst det beslutas av Produktägaren.)

Approved

Produktägare och/eller kund har gett feedback och sitt godkännande genom att prova på och testa i testmiljön.

.

Uppdatering: 2010-03-19

InfoQ presenterar ett intressant förslag på ”Definition of DONE” från Alixx Skevington på sin hemsida: http://www.infoq.com/news/2010/03/mainfesto-of-done

h1

En väldefinerad och välförankrad ”Definition of DONE” är ovärderlig!

tisdag, 16 mars, 2010

Fördelar med en bra DONE definition

En DONE definition beskriver som bekant vad som krävs för att teamet ska få lov att säga att dom är helt ”klara” med en User Story och för att de ska tillåtas demonstrera den på sprint demon. Typ en checklista för teamet när de utvecklar. Men…

.

En väldefinierad och förankrad DONE defintion som teamet följer disciplinerat är användbar och värdefull på så många fler sätt:

  • Underlättar vid User Story estimering av Product Backlog (så att man inte glömmer bort någon aspekt)
  • Hjälper teamet att bryta ner User Stories till tasks vid sprint planering
  • Gör det tydligt för Product Owner och stakeholders vad teamet menar när dom säger att dom är ”klara” men någonting
  • Beskriver önskad kvalitetsnivå (genom att teamet till exempel genom diskussion med Product Owner specificera vilka typer av tester som skall göras)
  • Hjälper teamet hålla den tekniska skulden låg
  • Ger kunden/beställaren möjlighet att vara ”nöjd” efter valfri sprint (då man vet att det som har blivit demat är helt klart och redo för paketering eller leverans)
  • Synliggör  för Product Owner och att det finns andra uppgifter utöver själva programmeringen som tar tidstakeholders.

Det går enkelt att komma på många fler fördelar! Någon som behöver ytterligare inspiration? 😉

Återkommer inom kort med vad jag tycker att en ”Definition of DONE” minst borde innehålla…