Posts Tagged ‘scrumalliance’

h1

Scrum Alliance: Gör om – Gör rätt[are]

måndag, 22 november, 2010

Scrum Alliance verkar till slut böra ta till sig av den ihärdiga kritiken. Mike Cohn, styrelsemedlem, avslöjar och kommenterar en rad förändringar som kommer ske inom organisationen framöver.

Donna Farmer, ny styrelseordförande för Scrum Alliance [SA], har summerat SA:s framtidsvision i ett dokument. Denna vision och strategiska plan är ett resultat från en workshop den 30:e September. En kort summering:

  • SA ämnar praktisera de agila värderingarna Öppenhet och Transparens genom att t.ex. bjuda in medlemmar till möten, synliggöra SAs budget samt göra sig mottaglig för förslag och kritik från medlemmar.
  • Fortsatt arbete med att förbättra certifieringsprogrammet.
  • Bli ödmjukare. Exempel: ”An initiative to make sure that newly-minted ScrumMasters (well, everyone, really) knows that “Scrum Is not Enough” and that there is a whole world of great, agile ideas out there.”
  • Fler Scrum Gatherings.
  • Online coaching service – ett forum där medlemmar kan fråga och konsultera Certified Scrum Coaches.

Jag tror att Mike Cohn och Donna Farmer är på rätt väg för att lyckas förbättra på Scrum Alliance ruggade rykte och kanske kommer de hitta tillbaka till den ursprungliga visionen ”Transfrorming the world of work” och lyckas göra det på ett sätt som vinner den agila världens förtroende igen.

.

.
Läs Mike Cohn’s blogginlägg (på Mountain Goats hemsida) som summerar Scrum Alliance läge idag och planer framöver.

.

.
Ladda hem Donna Farmers ”Draft Strategic Plan” för Scrum Alliance.

.

Annons
h1

Ett icke-agilt ScrumAlliance?

tisdag, 19 oktober, 2010

Tobias Mayer beslutade nyligen att lämna styrelsen för Scrum Alliance och har skrivet ett riktigt intressant och avslöjande öppet brev om varför. I brevet  riktar han stark kritik mot hur Scrum Alliance fungerar och berättar om sin  besvikelse över Scrum Alliance oförmåga att själva leva upp till de agila värderingarna.

Tobias Mayer är en respekterad och välkänd profil inom Scrum och den agila världen, och kommer så även förbli framöver såklart. Han beslöt sig dock i slutet på augusti att lämna Scrum Alliance styrelse och i ett öppet brev på sin blogg  (Agile Anarchy) skriver han den 12:oktober om varför.

Tyvärr bekfräftades många av mina farhågor och misstankar om att Scrum Alliance fungerar mera som ett pyramidspel än ett organ som finns till för att stötta utövare av Scrum. Tobias skriver bland annat:

.

”(- – -) keeping Scrum bound to the world of software is more important that harnessing its values and principles for the betterment of all business, and where competing for the “best” certification program becomes more important than collaboration towards a common goal.”

.

”The SA [Scrum Alliance] is the archetypical unScrum organization, a big lumbering machine, intent on maintaining its status quo, valuing profit over service, control over trust, and engaging in operating practices that are opaque, undemocratic and lacking in integrity.

The Scrum Alliance: Complying with the World of Work.”

.

”There was a recent glimmer of hope. Scrum Alliance board of directors met in Denver, in early September 2010, in a rare face-to-face meeting to discuss the future of the organization. (- – -) My own hope for the meeting was that the current board would voluntarily resign en masse, and call for a member-wide election to vote seven new members (including a new chairman). (- – -) Sadly, but predictably, these changes didn’t happen, and the decisions made at the Denver meeting rooted the SA firmly in what can only be described as more of the same.  The SA reestablished itself as an organization of certification, with no change to the board structure. (- – -) No mention was made of running the board on the principles and values of Scrum.”

.

Detta är hårda ord och av döma av artikelns kommentarer tolkade många dem som bitterhet. Dock är jag rädd för att hans brev ger en hyffsat ärlig inblick i en organisation som står inför stora utmaningar för att behålla sin trovärdighet de kommande åren. Att en organisation har som affärsmodell att tjäna pengar på en agil process, att fastlå hur denna agila process ”ska” se ut genom certifieringsprogram m.m. kan väl knappast betraktas som att man på ett ärligt sätt hjälper företag finna sin väg till en agil organisation och ett agilt arbetssätt. Eller?

.

Läs Tobias hela öppna brev här på hans blogg Agile Anarchy:
http://agileanarchy.wordpress.com/2010/10/12/the-scrum-compliance/